Ветеринарна клиника

Дата Март 2015
Местоположение гр.Пловдив
Големина на пространството 78 кв.м.
Бюджет 11 000 евро
Стил Модерен 
Нова модерно проктирана ветеринарна клиника.Цветовете,разположението и мебелите са така проектирани ,за да създадат различна работна атмосфера и най-вече е помислено за животните ,за да се чувстват добре.
nero_design_без шрифт

3 5 6 7 8 10 11 12 14 15